9-X-06, ’Model de futur per a la Unió Europea’

introduït per Jordi Jaria,
professor de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. 

9 d'octubre de 2006,
Sala Pompeu Fabra,
Ateneu Barcelonès.

Programa:
20h45', recepció a la Sala Pompeu Fabra
21h15', presa de taula i salutacions per part del sr. Santiago Castellà (EspaiBonino) i la sra. Elisabet Ferran (Secció d'E.P.J.iS.)
21h45', introducció al tema per part del sr. Jordi Jaria i debat posterior
23h45', acabament de l’acte

Assistents:
-sr. Mohamed Chaïb, diputat
-sra. Teresa Aragonès, diputada
-sr. Manuel Ibarz, diputat
-sr. David Pérez, diputat
-sr. Jordi Jaria, especialista en el tema
-sr. Joan Francesc Pont, Senat BRnet
-sr. Josep Soler, Senat BRnet
-sra. Elisabet Ferran, ponent de la Secció d'EJPS de l'Ateneu
-sr. Santiago Castellà, president de BarcelonaRadical.net
-sr. Jordi Pérez, organització, moderador 
-sr. Rafa Villaró, organització