26-I-07, ’Laïcisme i paper de l’Estat en els afers religiosos’

introduït per Joan Francesc Pont,
president de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

26 de gener de 2007,
Sala Pompeu Fabra,
Ateneu Barcelonès.

Programa:
20h30', benvinguda i recepció
21h00', començament del sopar
21h45', introducció a càrrec del sr. Joan Francesc Pont
22h00', debat
23h45', tancament del debat

Assistents:
-sr. Mohamed Chaïb, diputat
-sr. Pere Aragonés, diputat
-sra. Teresa Aragonés, diputada
-sr. Manel Ibarz, diputada
-sr. Carles Gasòliba, senador
-sr. Oriol Bohigas, President de l’Ateneu Barcelonès
-sr. Albert Balcells, vicepresident de l'Ateneu Barcelonès
-sr. Joaquim Coll, Junta Directiva i Bibliotecari de l'Ateneu Barcelonès

-sr. Jordi Pérez, organització, moderador 
-sr. Rafa Villaró, organització