25-I-08, ‘Avaluació del model educatiu català’

introduït pel Sr. Gregorio Luri, filòsof, pedagog

de gener de 2008
Pompeu Fabra
Ateneu Barcelonès

programa                          
- 20h30', benvinguda i recepció
- 21h,     presa de taula, presentació i inici del sopar
- 21h15’, introducció al tema pel Sr. Gregorio Luri i debat posterior  
- 23h45’  resum per part del ponent
- 24h,     tancament del sopar 

documentació prèvia:

Foto informe PISA 2006


Logotip

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2006-2007. Fundació Jaume Bofill

a la home del Projecte Edu21

IV Tribuna edu21:
Reflexions i propostes per a la millora de l'educació a Catalunya
Ferran Ferrer

 

 

assistents:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-