alguns (11) actes promoguts des de la Ponència d’EPJiS, 2004/09

Ramblejant: L'ATENEU BARCELONÈS FA 150 ANYS