(7) soparsdebat EspaiBonino, EPJiS, 2006/8

BarcelonaRadical.net organitza els soparsdebat EspaiBonino amb/entre un grup volgudament estable de diputats de tots els partits amb representació parlamentària. Aquests sopars són trimestrals, restringits als diputats convidats a tall personal, temàtics introduïts per un especialista del màxim nivell, i reduïts en nombre per mera efectivitat del debat. Se´n publiciten els assistents i, des d´aquest segon curs, la introducció i resum de l´especialista en audiovideo, i s´ofereix un espai previ per a atenció a premsa. Copresideixen els presidents de l’Ateneu Barcelonès i de BarcelonaRadical.net. Ultra els diputats, hi són convidades persones de reconeguda rellevància cívica.

L’objectiu és obrir un espai on els diputats, els representants electes de la ciutadania, puguin posar sobre la taula lliurement qualsevol tema de i en profunditat, a un nivell d’excel.lència argumental i amb la porta oberta a una perspectiva propositiva. En el marc d’un Ateneu en recuperació del seu lloc com a avantguarda política, civil, social i cultural d’aquest país.
 
L’aparició d’aquesta Associació Radical Transnacional a casa nostra… pretén encara eixamplar més el cercle del que es pot dir, però no tan sols del que es pot dir, i aquí hi ha la novetat, sinó del que es pot fer.”
-Xavier Bru de Sala, presentació de BarcelonaRadical.net, Ateneu Barcelonès, 2-XII-04-

Imatge institucional. Departament de Cultura