Fènix i els seus heterònims, o bufant la brassa del Fènix, novembre 2021

Fa poc més de dècada i mitja, irrompia una nova Junta amb la determinació de fer de la rutina estèril de la inèrcia franquista un laboratori de cultura política de qualitat amb una incidència des de l'excel·lència.

Que no ens fos sorpresa la reacció de la nostrada casta partitocràtica, no ens estalvià la ràbia davant el seu standard de neutralització preventiva de tota activitat política que escapi al control -i sotmetiment- del sistema local de partits. En aquell moment, i davant la dimissió de la Ponent de la Secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials, n'Elisabet Ferran, via comunicat i acte públic, la Junta va maltractar l'Ateneu escollint la menys digna de les respostes

Avui, tenim l'esperança de que l'irrupció de l'actual Junta vulgui i pugui iniciar un període d'excel·lentització que generi una incidència estable de La Casa en àmbits de decissió no només política. Un renaixement atenèic per al que un grup de socis ens vàrem dedicar durant intermitents temporades a reflexionar sobre l'Ateneu, des de l'Ateneu i per a l'Ateneu.

Fruit d'aquesta feina, i degudament presentats als Presidents de Junta corresponents, Fènix Ateneu ha acabat generant tres Manifests, on es recopilen aspectes, activitats, actituds, formats, ...que ens semblen de convenient consideració.

I MANIFEST Fènix Ateneu

II MANIFEST Fènix Ateneu

III MANIFEST Fènix Ateneu

Un dels aspectes característics d'aquest Fènix és el seu caràcter permanentment prospectiu, promotor i propositiu. I la col·laboració mútuament beneficiosa amb tota persona, entitat, mútua, amb qui es coincideixi amb els valors que motiven, i justifiquen, l'acció civil, política, divulgativa, ....

Exemple acabat de sortir del forn:

Consciència i Justícia