crea la teva Associació Radical

Les associacions radicals poden ser-ho tant territorials com temátiques, i poden tenir com a membres ja sia inscrits al PRNttRadicali Italiani, radical.es, BarcelonaRadical.net... como d´altres persones interessades en l´activitat especifica de l´associació. 

Existeix una altra possibilitat per a constituïr associacions radicals: l´organització telemàtica, que s´expressa a través de pàgines web, blogs i mailing list. 

Panorámica de las entidades que forman la "galaxia radical" clicando aquí.

A més a més de promoure les seves pròpies activitats, totes aquestes associacions ajuden al Partit Radical Noviolent Transnacional i Transpartit, així com a les possibles entitats genèriques d´àmbit regional o estatal (com Radicali Italiani en el cas d´Itàlia).

Les associacions radicals que tenen entre els seus socis al menys 25 inscrits al Partit Radical Noviolent Transnacional i Transpartit a l´any en curs poden escollir representants al seu Consell General.

Per a més informació, transnacional o local, contacta amb secretariat@barcelonaradical.net