Dret i ciutadania

  • ´vel islàmic´, laïcisme i Estat de Dret
  • drogues, prohibició, tràfic, democràcia...
  • ´drets d´autor´, ´propietat intel.lectual´...
  • eutanàssia. Dret a una Mort Digna
  • models d´Estat
  • prostitució i legislació
  • dret de vot: ciutadania i nacionalitat
  • partitocràcia / càrtel de partits
  • capacitat civil del ´discapacitat mental´
  • Habermas vs Ratzinger: ´diàleg entre raó i fe´