Catalunya cañí -120: molt elèctric complex d’Electra

> dossier Espanya cañí <

A Igualada, de pagar la llum en diuen pagar l’electra, un nom de gran tradició psicoanalítica des que Jung en va descriure el famós complex, una versió femenina del d’Èdip amb la polaritat invertida que pot provocar històries kafkianes. Com per exemple la d’un abonat del carrer Marina, a Barcelona, que es veu abocat a pagar una factura inestimable. Vegem-ho. El 22 de gener es queda sense llum i truca a la companyia. Els comptadors de l’edifici són digitals, però li diuen que no els consta cap avaria i que el problema és responsabilitat de l’abonat. Afegeixen que si falla el fusible d’entrada l’haurà de pagar ell, i que és molt car. Li recomanen que avisi un tècnic privat. L’abonat té una assegurança amb el RACC. Hi truca i en vint minuts té un professional a casa. El fusible està bé, però el display del flamant comptador digital està sense lectura. S’ha cremat, vet aquí el problema. L’abonat torna a trucar a Endesa i transmet la informació. Li tornen a dir que no els consta cap anomalia. Afegeixen que si es desplacen i la responsabilitat no és seva li costarà un ull de la cara. Com que el comptador pertany a la companyia l’operari del RACC ja no pot fer-hi res més. Quatre hores més tard arriben dos tècnics. Comproven que el comptador està cremat, probablement a causa d’una instal·lació deficient, el treuen i fan una connexió directa. Un pont. L’abonat torna a tenir llum, però ara l’electra és una magnitud incomptable. Li asseguren que en un parell de dies vindrà un tècnic i li instal·larà un comptador nou. Però triguen gairebé tres mesos, fins al 17 d’abril. Això sí, el 21 de març Gas Natural emet la factura corresponent, lloguer del comptador (inexistent) inclòs, amb una lectura de 765 Kw.

L’abonat truca a Gas Natural els dies 2 i 16 d’abril per reclamar el lloguer d’un comptador que no té i demana com han calculat el consum de llum sense comptador. L’endemà, dia 17 d’abril, un tècnic d’Endesa instal·la el nou comptador sense avisar ningú. L’abonat se n’assabenta pel conserge de l’edifici. Gas Natural respon a la reclamació a la higiènica manera de Ponç Pilats: ells només facturen el consum elèctric com a distribuïdors segons les dades que els facilita Endesa. L’abonat truca a Endesa i l’informen que han fet la lectura estimada segons el consum de l’any passat. Una lectura inestimable que no es podrà contrastar mai amb cap lectura real, perquè el nou comptador (el lloguer del qual ha estat pagat in absentia) parteix de zero. L’abonat no té cap culpa de la desídia trimestral de Fecsa Endesa ni de la higiene de mans que exhibeix Gas Natural, però si no paga la lectura inestimable li tallaran la llum. Ja ho deia Jung, que això de l’Electra és molt complex.

1-VII-13, Màrius Serra, lavanguardia