Catalunya cañí -105: perquè llencem merda a l’aigua que hem de beure?

> dossier Espanya cañí <

Gairebé la meitat de les fonts tradicionals de muntanya de la comarca d’Osona –concretament, el 45%– continuen contaminades pels nitrats procedents de l’abocament excessiu o il·legal de purins dels porcs. L’examen va ser dut a terme per encàrrec del Grup de Defensa del Ter (GDT), que ha analitzat 139 fonts, de les quals 61 tenen uns nivells de contaminació de nitrats per sobre del permès, ja que registren concentracions superiors als 50 mg/l, que és el límit màxim establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)...

La contaminació és especialment greu al centre de la comarca (Manlleu, les Masies de Voltregà, Gurb, Roda de Ter), tot i que en els últims anys s’ha anat estenent també cap a les zones amb cotes més altes.

“Si analitzem les tendències dels últims deu anys, veurem que la concentració de nitrats presenta oscil·lacions, sempre dins d’un estat deplorable de la qualitat dels nostres aqüífers”.

23-III-13, A. Cerrillo, lavanguardia

http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/177/Que-en-fem-dels-purins