transnacionals

https://image-store.slidesharecdn.com/cc8ef903-6f02-46db-a5ef-1a0668341cc2-original.jpeg

 

 

 

 

d'altres campanyes i iniciatives transnacionals promogudes i/o recolçades por BarcelonaRadical.net, amb enllaços a informació de referència i actuacions plantejades.