Espanya cañí -99: és del tot impossible saltar-se un semàfor en un lloc on, d’entrada, no n’hi ha

> dossier Espanya cañí <

Fa set anys a José Luis Simó Ribas, veí de Palma, li va arribar una multa de trànsit segons la qual s'havia saltat un semàfor en vermell al passeig des Born de la barriada des Molinar. El senyor Simó va quedar ben parat, perquè en aquest passeig no hi ha cap semàfor. És del tot impossible saltar-se un semàfor en un lloc on, d'entrada, no n'hi ha. De la mateixa manera que és impossible xocar contra un gratacels al turó de l'Home o ofegar-se en un desert on no hi ha ni gota d'aigua. Vista la qual cosa, el senyor Simó se'n va anar a l'Ajuntament perquè li traguessin la multa.

Set anys fa que va començar a queixar-se'n i la cosa està com el primer dia. El diari El Mundo, que és qui dóna la notícia, detalla que de res no li ha servit explicar-los que al passeig des Born des Molinar no hi ha cap semàfor. De res no ha valgut demostrar que, a més de no haver-hi semàfor, el dia de la denúncia de cap manera hauria pogut passar per aquell lloc perquè era al centre de la ciutat, treballant-hi. De res no ha valgut perquè, com si sentís ploure, un dia l'Ajuntament li va embargar l'import de la multa. De res no li ha servit tampoc presentar un bonic book amb fotos fetes tot al llarg del passeig, per demostrar que no hi ha res que s'assembli a un semàfor. El 2007 va presentar un recurs i, quan li van desestimar, una reclamació contra la desestimació. Ha arribat fins al punt de presentar al departament de Mobilitat de l'Ajuntament una instància perquè li diguessin si hi ha semàfors o no, al passeig des Born. De seguida li van contestar: "No hi ha cap instal·lació semafòrica". El deliri arriba quan ens assabentem dels arguments de les autoritats per no treure-li la multa: perquè el motiu pel qual ell en demana l'anul·lació no és cap dels que contempla la llei: pagament, prescripció, ajornament, falta de notificació de la liquidació, o error o omissió del constrenyiment que impedeixi la identificació del deute o el deutor. Com que no hi surt que et puguin anul·lar la multa pel fet que no hi hagi cap semàfor al lloc on t'han multat per saltar-te'n un, doncs no l'hi treuen.

És un cas que recorda aquella vella història -que, curiosament, també passava a les Balears- i que explica que, a Maó, en una caserna de la Guàrdia Civil hi havia un detingut. Qui n'estava al càrrec va telegrafiar els seus superiors, a Madrid, per demanar-los de portar-lo a Palma. La resposta va ser rutinària, alguna cosa com: "Efectuï's el desplaçament del pres per ferrocarril fins a la capital de la província". L'encarregat del trasllat es va permetre una mica d'ironia, a la nota de resposta que va enviar: "Esperem construcció de ferrocarril entre Maó i Palma". Li va caure un puro, esclar. Probablement es tracti d'això que ara en diuen una llegenda urbana, però el cas de la multa per saltar-se un semàfor inexistent no ho és, fa set anys que dura i vés a saber quants més en durarà.

12-XII-12, Quim Monzó, lavanguardia