Espanya cañí -80: spain is different

- dossier Espanya cañí 

Són les societats alemanya, francesa o italiana menys solidàries i igualitàries que l’espanyola? Si prenguéssim coma referència l’ús que fan dels pronoms de solidaritat i poder, del tu i del vostè, es diria que sí. Sense extreure conclusions d’una anàlisi tan simplista, el cert és que tutejar-se sense ordre ni concert, fins i tot en l’àmbit laboral i sense el consentiment tàcit de l’interlocutor, s’ha convertit en un distintiu espanyol que sorprèn els que arriben al nostre país. “No és cert”, diran alguns, “perquè els anglesos només tenen un tractament per a la segona persona, l’universal you”. Però la realitat és que els britànics fan servir altres recursos lingüístics per revestir de més o menys formalitat les seves relacions, i per tutejar o indicar més familiaritat inclouen elnom de pila de l’interlocutor en les frases.

A França preval la forma vous sense controvèrsia. El tu només impera en el cercle familiar (amb excepcions com la de l’ex-primer ministre Édouard Balladur, conegut pel seu extremat formalisme i per tractar de vostè l’esposa i els quatre fills), i només es tuteja en elmónlaboral si la persona de més posició jeràrquica ho proposa. A Alemanya o Itàlia, a més de mantenir-se el tractament de vostè per a les relacions amb desconeguts, amb persones més grans o en elmón laboral, s’utilitzen encara els tractaments de graus acadèmics per a les relacions més formals o en les quals es vol donar rellevància a l’autoritat o a la jerarquia. I tampoc no és una qüestió d’idioma, perquè a Llatinoamèrica no s’observa el mateix comportament. De fet, en alguns països com Bolívia, l’Equador, Colòmbia i el Panamà, fan servir el tutejament coma forma culta, formal, i recorren al tractament de vós per a les relacions de familiaritat. En altres zones, com Xile i alguns estats de Mèxic, el tutejament implica una formalitat intermitja, mentre que el tractament de vós és el tractament més familiar. En canvi, a Espanya el tractament de vós –que ja s’ha perdut– mai no va tenir significat de familiaritat, sinó que marcava més distància que el vostè.

3-XI-12, ES/lavanguardia