Espanya cañí -79: el Congreso esgrimeix una llei inexistent per a negar informació

- dossier Espanya cañí 

> Espanya cañí -78: l’únic país d’Europa sense una llei d’accés a la informació pública <

Access InfoLa Mesa del Congreso ha tornat a rebutjar que es facin públics els viatges oficials dels diputats. El passat 25 de juny aquest periòdic va demanar formalment a la Mesa del Congreso el detall dels viatges realitzats pels diputats, especialment, els pertanyents a l'òrgan de Govern de la Cambra. Va haver-hi una primera resposta negativa de la Secretaria General del Congreso, sense acord exprés de la Mesa. Una vegada reiterada la petició perquè hi hagués pronunciament exprés de la institució, el divendres passat va haver-hi notificació per escrit en la qual s'assegura que “la Mesa en la seva reunió del dia 9 d'octubre va acordar reiterar que no procedeix accedir en aquest moment a la sol·licitud del mitjà d'informació, sense perjudici del que resulti de la tramitació d'iniciatives legislatives actualment en curs a la Cambra”.

L'acord no ho especifica, però fonts parlamentàries asseguren que es refereix a la Llei de Transparència que actualment es troba en tràmit d'esmenes parcials al Congreso.

No obstant això, aquesta llei no inclou cap supòsit com aquest entre les obligacions de les administracions per facilitar dades i informació.

En aquest projecte de llei s'estableix que solament és aplicable en Cortes Generales per a assumptes d'índole administrativa, com a convocatòries de personal o contractes públics, entre d'altres. No hi ha referència a la transparència en les despeses dels diputats i molt menys sobre els que s'hagin produït en els darrers anys.

A la Mesa del Congreso té majoria absoluta el PP, però també hi tenen representants PSOE i CiU. Cap d'ells va posar objecció alguna a l'acord per a no desvetllar aquestes dades.

27-X-12, F. Garea, elpais