Espanya cañí -50: Spain is different!

- dossier Espanya cañí

Aquí hi ha una diferència considerable amb la resta d'Europa. Mentre a Espanya el frau és realitzat per directius, fonamentalment, a Europa, el 30% dels delictes interns és comès pels empleats més joves o recentment incorporats. El frau extern també difereix de l'europeu, on el principal perpetrador és el client (amb un 33%). A Espanya, en canvi, els proveïdors suposen el 43% del frau extern, mentre que a Europa no arriba al 10%.

De totes maneres, l'apropiació indeguda segueix liderant el rànquing amb el 35% dels delictes, “ja que abasta una àmplia gamma de delictes menors i, si bé és el més complicat de prevenir, és el més senzill de detectar”. Sobre aquest tema, la major diferència amb l'Enquesta de 2009 es troba en el segment inferior –menys de 70.000 euros– on s'ha produït una disminució, passant del 29% al 3% en el 2011. En contraposició, el segment 3,5-68 milions d'euros, s'ha multiplicat per quatre respecte al 2009, arribant al 20% dels delictes econòmics del 2011. Això significa que el cost econòmic mitjà del frau per organització ha augmentat considerablement i els experts de PwC titllen la tendència de “alarmant”...

Un dels aspectes que destaca Aranda és l'adaptació de les organitzacions al nou Codi Penal. “La reforma diu que les persones jurídiques poden ser imputades i tipifica gens menys que 23 delictes”. El 30% d'empreses enquestades ha adoptat mesures que responen a la modificació de l'entorn jurídic i un altre 20% està pensant adoptar accions. “La reforma ha fet que un 23% d'empreses es posin les piles, però els nivells de previsió estan molt verdes respecte a Europa”, prossegueix.

Certament, la conscienciació és lenta i queda camí per recórrer. L'enquesta apunta que, del 40% d'organitzacions que han contestat que no han realitzat una avaluació de risc, un 60% no ho ha fet per raons de cost i un 28% al·lega desconèixer el que implica una avaluació del risc de frau. Així, no ha d'estranyar que la font de detecció de delictes sigui molt personal. “A Espanya el 18% ve de denúncies internes i el 8% de denúncies externes, mentre que en la resta d'Europa la principal font prové del desplegament de mesures internes per detectar fraus”.

18-XII-11, J. Goula, lavanguardia