Espanya cañí -47: lehendakari cañí

El lehendakari, Patxi López rebutjà ahir que Catalunya pugui tenir el concert econòmic com el País Basc perque “desequilibraría al conjunto del país” (basc?). López es referia a les aportacions de Catalunya en concepte de solidaritat amb la resta d'Espanya. El País Basc comparteix algunes despeses generals de l'Estat, però no participa dels fons de solidaritat interterritorial i (per això?) no té dèficit fiscal. López aprofità per a acusar als nacionalistes (bascos?, espanyols?...) de voler “fracturar la sociedad” (basca?, catalana?...). 27-III-12, ep, lavanguardia