(edit) la llibertat i el cristianoislamisme són incompatibles (Cassandra)

El cristianoislamisme (CI) és la única ‘religió’ de la humanitat que es fonamenta en la Veritat (amb majúscula) universal.

L’universalisme és la insòlita i estranya creença (creença) de que el que tu creus, o penses, pot (pot) servir per a tothom, cosa que a més a més del CI només ho pressuposa el budisme.

Però la incompatibilitat entre Llibertat i CI ve de l’afirmació de la Veritat, amb majúscula, que implica necessàriament la qualitat d’error de qualsevol afirmació no sotmesa a la (seva) Veritat.

Si, a més a més, la Veritat és universal, implicarà també el sagrat (sagrat) deure essencial i prioritari, de tot CIic de dur la Bona Nova / Paraula de Déu a tothom. Missió i (i) objectiu superior a qualsevol altre consideració. I per tant compatible conjunturalment amb la tolerància (‘contra la tolerància’: http://www.barcelonaradical.net/info/545/contra-la-tolerncia), però incompatible amb el respecte real i sistèmic, precondició de l’exercici de la llibertat.

Totes les coartades, excuses i justificacions d’aquesta Missió, inherentment (que no pot no ser) totalitària, només s'entenen en termes de subterfugi.

La Veritat, lligada a l’afirmació absolutament única (excepció de només un) en el devenir humà del Déu Únic i Un, el CI l’hereva del judaisme, casta nilòtica que ben probablement ha de fugir perseguida per, potser, l’exèrcit més poderós de l’època, anant a fer-se un raconet al mateix lloc on en les darreres dècades ha tornat a disputar-se'l amb d'altres residents (dels filisteus als palestins...).

Poble diferent per ser l’Únic, i únic, en afirmar Déu com a Ún i Únic, i per tant incompatible amb qualsevol altre consideració que no se li sotmeti (Islam: Sotmetiment). D’aquí que el judaisme fos l’única (la cosa celta, druïdes, és l’altra excepció, però en aquest cas no se’ls convidà a res; s’els exterminà) religió convidada a incorporar-se al PanTeon romà que s’hi negà. L´única que es negà a figurar en peu d’igualtat davant la Llei.

Però el judaisme no és universal sinó exclusiu, i per tant excloent. El seu Déu, la seva Veritat és només per al Poble Escollit. Perillosa herència per al CI ...

La variant jueva que proclamarà el seu universalisme, la cristiana, practicarà un creixement a partir, en pietosa lògica, de la negació i sotmetiment d’altres.

La variant islàmica del cristianisme fou una retroacció ‘purista’, cercant recuperar una mínima coherència amb els principis més fonamentals del tronc comú. A poc que ens imaginem l'ambient teològic cristià després de mitja dotzena de Concilis oficials entre estrambòtics i delirants, ...

I recordeu:

monoteisme
és una redundància

Cassandra, 5-IV-22, Barcelona