---premsa, info---

En defensa de la llibertat d'expressió i de la Dolors Miquel - Ca la Dona,  un espai d'acció feminista per a dones, lesbianes i trans