> el poble armeni a Catalunya <

 El poble armeni a Catalunya El poble armeni a Catalunya La comunitat armènia a Catalunya s’acosta actualment a la xifra de 5.000 persones, la majoria arribades durant els anys noranta, després de l’esfondrament de l’URSS. En aquest dossier —el primer que es publica exclusivament sobre aquesta comunitat—, autors armenis i catalans descriuen els orígens i actualitat del col·lectiu armeni de Catalunya i es fixen en aspectes essencials de la vida nacional d’aquest poble, com la llengua, la lluita pel reconeixement del genocidi, el conflicte del Karabakh o la situació de les dones.

Documents relacionats