perquè EUROPOL anuncia canvis en l’elaboració de l’informe sobre terrorisme?

l'europol anuncia canvis en l’elaboració de l’informe sobre terrorisme que va assenyalar l’independentisme català

  • Un grup d'experts revisarà el document i els estats podran verificar-ne i corregir-ne el contingut abans no es publiqui

Convocatoria de vacante en Europol con referencia Europol/2021/TA/AD9/467La directora de l’Europol, Catherine De Bolle, ha anunciat canvis en l’elaboració de l’informe sobre la situació del terrorisme a la Unió Europea (UE), que en la darrera edició va assenyalar l’independentisme català i basc com els més actius i violents a l’estat espanyol i en una actualització posterior els va incloure en l’apartat d’extremisme.

L’anunci l’ha fet De Bolle en una reunió del grup d’escrutini de l’Europol del Parlament Europeu, amb el qual l’agència policial europea ja treballava canvis en la metodologia del document. Segons que ha detallat la directora de l’Europol, s’introduiran nous filtres abans de la publicació de l’informe, com ara la revisió per part d’un grup d’experts i la verificació del contingut per part dels estats.

El canvi en la metodologia es basa principalment en tres modificacions, segon De Bolle, de cara a l’elaboració dels pròxims informes. La primera és que s’ha fet arribar als estats una “nova orientació” sobre la metodologia de l’informe que remarca que el document ha de ser una “visió sobre la situació del terrorisme a la UE” i no pas en l’avaluació de les amenaces.

En segon lloc, ara els estats rebran un esborrany del document per fer una verificació del contingut i corregir el que creguin que no és acurat de les seves contribucions. Finalment, un grup d’experts revisarà el document abans que es distribueixi.

L’anunci sobre els canvis en la metodologia de l’informe sobre la situació del terrorisme a la UE ha arribat de la reunió entre la diputada d’ERC Diana Riba amb, entre més personalitats, De Bolle a la Haia la setmana passada, en una trobada en què li va avançar les modificacions en l’elaboració del document.

Ilustración de Europol Símbolo De La Oficina De Policía Europea y más  Vectores Libres de Derechos de Cuerpo de policía - Cuerpo de policía,  Logotipo, Países Bajos - iStock