mal estat dels Estats

El món organitzat en Estats no funciona.

Fora de les creacions consolidades per un desenvolupament económic modern i un sistema polític de base social majoritàriament democràtica, els estats no funcionen. I aquestes excepcions (feble percentatge del total, molt més encara respecte a la població mundial) són productes europeus, amb l’afegit japonès.

La resta són al.lucinacions colonials que només foren funcionals en tant tals i que, des de l’”independència”, es van diluïnt envers la seva major o menor manca de sentit original.

El sistema de “cafè per a tots”, un cafè només assimilable per cossos socials excepcionals, s’està fent cada cop més difícilment sostenible per als consumidors i cada cop més difícilment supervivible per als patidors.

L’organització política-Estat no és tal, no existeix, fora del món europeu democràtic desenvolupat i d’algunes adaptacions de forta i sòlida tradició civilitzada.

L’Estat com a sistema d’organització social, com a possibilitat política, és factible, però només des de determinada mena de material socio-cultural, des de cert status material i mental. Al que qualsevol individuu o col.lectiu està capacitat per adquirir amb major o menor esforç o/i dificultat depenent de la “distància cultural” de la que parteix respecte al model de referència. Però al que només hi podrà arrivar per propia assimilació, on la necessitat i la voluntat conformen el procés.

...2001...