de transaccions

Billy el Niño, Roberto Conesa, Villarejo, ...el problema no és que fossin, són, franquistes, el problema és que, mig segle després, siguin, són, els mateixos fent el mateix.
La Transició amaga la continuïtat del règim, amaga la Transacció per al manteniment de l'statu quo, per la permanència d'un Deep State, poder darrer secular al servei dels qui exerceixen la propietat d'España.nac
I tot i així, i que fa ja mig mil·leni que les llibertats foren extirpades de La Meseta, al Nordeste Peninsular segueixen volent el divorci, segueixen volent decidir per sí mateixos la seva vida.
Espartero sabia el que es deia sobre Barcelona...
VIII-22