Toledo, any 673. Fa 1.450 anys. Flavius Paulus, proclamat rei dels visigots de Septentrió (conventus de la Tarraconense i de la Narbonense, actualment territoris de Catalunya i de Llenguadoc); era passejat pels carrers i places de la ciutat engrillonat, esquilat, vestit amb parracs, i tocat amb una espina de peix que figurava una corona ridícula. Flavius Paulus havia estat el líder d’una revolta contra el poder central de la monarquia visigòtica; que delatava les fortes tensions entre els diversos territoris central i nord-oriental de la monarquia visigòtica. Fa quinze segles, quan el rei Wamba va intentar eixamplar els dominis de la monarquia visigòtica hispànica fins als confins geogràfics de la península Ibèrica, va xocar amb l’oposició de la societat del quadrant nord-oriental i va haver de sotmetre aquell territori per la força.

Mapa de la península ibèrica al voltant de l'any 1000. Font Enciclopedia
Mapa de la península Ibèrica al voltant de l'any 1000. Font: Enciclopèdia