qui / què / com

 

qui? Destinador i Destinatari són instàncies actancials,
caracteritzades per una relació de presuposició unilateral
entre el Destinador, terme presupos
at,
i el Destinatari, terme presuponent,
que torna asimètrica la comunicació entre ells.

 

què? Consciència. D'Individu.
Personal. Única. Intransferible.
Identificació per repetició de la diferència.
Diferent
identitat
d'idéntica diferència.

 

com? Arqueologia del saber,
genealogia del poder.
V
oluntat de saber, de voler, de poder.
Els cínics, els de veritat, els originals.
Bondat, honestedat, llibertat.

 

som? Siguts!
D
el To Be Is To Do
al Do Be Do Be Do,
a
Kronborg encara riuen.