*robar éssers humans*, Rafa Villaró

Robar éssers humans.
I fer-ho regularment. Sistemàticament. Convençudament.
I, i vet aquí la cosa, amb la necessària complicitat de 'la gent',
fets com ho som de silent obediència, de servitud voluntària ...
Serrells de la -deshonesta- Transacció de la -malhonesta- Transició ...
o, si no, com pot ser que la vostra brillant -en fons, forma i sentit- campanya
passi políticament ignorada i comunicativament inexistent,
mostrant que ni amb mig segle de transitorietat es pot haver allò que mai hi hagué,
que els tractes entre el poder i els tolerats no són tals, ans sotmetiment intransigent,
que la Transició ho fou, ho és, en bucle a sí mateixa, vers un futur del passat,
un passat conjugat en present perpetu, en crudelíssima burla al temps.
A la condició humana,
al respecte i la compassió.

Rafa Villaró, 7-X-22

NB: editorial enviada al senador Santiago Castellà,
qui m'havia enviat la seva intervenció al Senado
presentant la feina sobre els 'nens robats'.
mèrci, Santi