nadal del 21

fons d'en Bowie amb aquella peça d'un astronauta penjat, mentre Espriu assaja el càntic per al que ja no hi ha temple

en el back stage, el Dante defuig esplaiar-se sobre l'avara povertà (uàu!) dei catalani. Llull, negant-la, la confirma

tarda el retorn dels voluntaris de l'estiu del 36. Vertígen de la nanesa política dels nets, que perden hortet i caseta

Bowie s'esvaeix en l'ensordidor soundtrack dels B-52s de The Flinstones

enorme rot s'hi fa sentir (de digestions i mala dieta)

25-XII-21, Rafa Villaró