eleccions a Junta 2017

Ateneu Barcelonès | Barcelona

Eleccions a Junta 2017: l'enèssima oportunitat de no fer ni deixar fer?

 

Fènix Ateneu,
grup de socis constituït fa deu anys en espai obert d'anàlisi i proposició sobre l'Ateneu Barcelonès,
després d'haver-se trobat amb cada un dels candidats a President de la Junta Directiva 2017/21,
expresem la nostra opinió sobre les seves propostes i intencions,

reiterant, degudament actualitzades, les, algunes ja veteranes, nostres,

sempre en la volença d'un Ateneu Barcelonès referent i incident cultural i civilment.

 

L'Ateneu es debat des de fa anys entre una supervivència institucionalitzada que el manté com a museu vivent d'un glamour perdut en la història i un donar voltes sense moure's d'un passat generacionalment en extinció.

Museu o pessebre vivent, l'activitat és molta, de 7 a 9, però ni va ni du enlloc.

Geriàtric orgullós i rondinaire, restem lluny, a les antípodes, de la presència, referència i incidència intelectual, social, cultural, civil... que fou.

I les volem reconquerir, des de l'única via de la generositat de l'excel·lència, de l'estima per l'intel·ligència, de l'egoisme de l'oferir.

 

Les nostres propostes, seleccionant-ne algunes de les més treballades, de més estructurals a més anecdòtiques, són:

-revisar i reformar l'organigrama de facto de La Casa, centrant-se en les funcions de la Gerència, i la Coordinació Cultural, respecte a les responsabilitats dels membres de la Junta

-revisar i reformar l'estructura de "doble legitimitat democràtica" de les Seccions, dels seus Ponents, en relació a la Vicepresidència Primera, la Coordinació Cultural, la Gerència...

A considerar la incorporació dels Ponents a la Junta, la simultaneïtat de processos electorals, ...

-refer l'adjudicació de socis a les Seccions. S'hauria d'adjudicar les Seccions a la voluntat dels socis: sense obligació de fer-ho, sense límits d'opcions, sense adjudicacions per defecte, ...

-aprofitament d'espais: rebem queixes de criteris d'adjudicació, alhora que de no aprofitament d'espais (terrassa, ...), de poc aprofitament en la majoria d'horaris, ... mentre hi ha una forta demanda només en una, reduïda i concreta, franja horària.

-perfil dels socis actius: les condicions actuals, inclosa la recent modificació de l'horari dels actes públics, faciliten la presència i participació del soci de «la tercera edat», ignorant les dels de la «primera» i impedint les dels de la «segona».

L'horari i servei nocturn del bar són ara mateix precondició decisiva i transcendent per a facilitar i permetre que joves i adults laborants puguin fer seu, també, l'Ateneu. Una necessitat prioritària.

-tracte amb el soci: es manté una diferència entre l'Estructura, la Institució, i «el soci» que eternitza una mena de despotisme il·lustrat culturalment predemocràtic. Plantejaments de la mena de «promoure la participació del soci» o establir un «defensor del soci» denoten una actitud, i una pràctica, poc properes al que és un club de socis responsablement lliures.

-trobem a faltar una programació infantil regular que, tot conreant la futura renovació generacional, atraigui amb ella a avis, pares, ...amb aquest perfil.

-calen més acords funcionals de cooperació i promoció amb departaments universitaris, centres de formació, ...

-també sembla profitós el repartir flyers als assistents als actes i/o via correu electrònic a segments d'interessats específics

-la qüestió de la manca de sala, o sales, d'exposicions del patrimoni artístic de La Casa és un clàssic al que poder afegir tant la recepció d'itineràncies alienes com la itinerància del propi patrimoni, fins i tot com a promoció de l'Ateneu Barcelonès

Fènix Ateneu ha anat proposant, o recollint propostes, com la creació d'un taller-escola d'enquadernació relacionable amb la Biblioteca, o l'adjudicació de tauler d'anuncis a cada Secció. I seguirem fent-ho, sigui qui sigui que estigui a la nova Junta.

 

Davant d'aquesta prou ampla panoràmica, hem redactat el document «Estat comparatiu 2015/2017» (consultable com els altres de l'arxiu de Fènix Ateneu a http://www.barcelonaradical.net/info/6265/a-lateneu-barcelons), llistant els resultats de l'oferiment formal i periòdic dels nostres Manifestos als successius Presidents de la Junta Directiva des de fa una dècada: estan ben representats per la reiterada expressió «No s'ha fet res fins ara».

 

Tenint en compte que tant la candidatura 'continuista' com la d''oposició complementària', turnista, ens han (de)mostrat el cas que els mereixen aquests Manifestos, i que tant els uns, dient que l'Ateneu va bé i només els cal que els donem més temps per a continuar pel mateix camí, com els altres, oferint un plantejament institucional que no es concreta en cap mesura, ni d'oposició ni de continuïtat, valorem -potser, per contrast, més del compte- tant la coincidència en alguns plantejaments i propostes concretes com, i ben especialment, el tarannà -necessari, al nostre entendre- de la candidatura 'Ordre i aventura' per a rescatar La Casa de la decebedora i feridora irrellevància, .

 

No és, però, la tasca de Fènix Ateneu la de recomanar un vot o altre, sinó la d'oferir les reflexions i propostes d'aquest espai obert com a possible aprofitament per a exercir-lo de la manera més conscient i responsable. Com a consocis. Per a l'Ateneu.

 

NB: disposeu com a arxiu de la documentació de Fènix Ateneu de http://www.barcelonaradical.net/info/6265/a-lateneu-barcelons