> III MANIFEST Fènix Ateneu, juny 2015 <

16 de març de 2017, eleccions a Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès:

L'ENÈSIMA OPORTUNITAT DE NO FER NI DEIXAR FER?

 

L'Ateneu es debat des de fa anys entre una supervivència institucionalitzada que el manté com a museu vivent d'un glamour perdut en la història i un donar voltes sense moure's d'un passat generacionalment en extinció.

Museu o pessebre vivent, l'activitat és molta, de 7 a 9 del vespre, però ni va ni du enlloc.

Geriàtric orgullós i rondinaire, resta lluny, a les antípodes, de la presència, referència i incidència intel·lectual, social, cultural, civil... que fou.

I n'hi ha que les volem reconquerir, des de l'única via de la generositat de l'excel·lència, de l'estima per la intel·ligència, de l'egoisme de l'oferir.

 

És per això que he estat membre de Fènix Ateneu, grup de socis constituït fa deu anys en espai obert d'anàlisi i proposició sobre l'Ateneu Barcelonès, fins que, prenent partit, baixo del vaixell, desitjant-li, això sí, la més llarga i venturosa de les navegacions.
És costum de Fènix Ateneu trobar-se en precampanya amb cada un dels candidats a President de la Junta Directiva, presentant tant les pròpies propostes i intencions com demanant per les de la candidatura.

 

Algunes de les propostes de Fènix Ateneu més treballades, de més estructurals a més anecdòtiques, són:

-revisar i reformar l'organigrama de facto de La Casa, centrant-se en les funcions de la Gerència, i la Coordinació Cultural, respecte a les responsabilitats dels membres de la Junta

-revisar i reformar l'estructura de "doble legitimitat democràtica" de les Seccions, dels seus Ponents, en relació a la Vicepresidència Primera, la Coordinació Cultural, la Gerència...

Considerar la incorporació dels Ponents a la Junta, la simultaneïtat de processos electorals, ...

-refer l'adjudicació de socis a les Seccions. Adjudicant les Seccions només segons la voluntat dels socis: sense obligació de fer-ho, sense límits d'opcions, sense adjudicacions per defecte, ...

-aprofitament d'espais: queixes de criteris d'adjudicació, alhora que de no aprofitament d'espais (terrassa, ...), de poc aprofitament en la majoria d'horaris, ... mentre hi ha una forta demanda només en una, reduïda i concreta, franja horària.

-perfil dels socis actius: les condicions actuals, inclosa la recent modificació de l'horari dels actes públics, faciliten la presència i participació del soci de «la tercera edat», ignorant les dels de la «primera» i impedint les dels de la «segona».

L'horari i servei nocturn del bar són ara mateix precondició decisiva i transcendent per a facilitar i permetre que joves i adults laborants puguin fer seu, també, l'Ateneu. Una necessitat prioritària pel futur, i present, de La Casa.

-tracte amb el soci: es manté una diferència entre l'Estructura, la Institució, i «el soci» que eternitza una mena de despotisme il·lustrat culturalment predemocràtic, exemplificat en plantejaments de la mena de «promoure la participació del soci» o establir un «defensor del soci», que denoten una actitud, i una pràctica, poc properes al que és un club de socis responsablement lliures.

-seria bona una programació infantil regular que, tot conreant la futura renovació generacional, atraigui amb ella a avis, pares, ...

- ...

 

L'oferiment formal i periòdic dels successius Manifestos Fènix als successius Presidents de la Junta Directiva des de fa una dècada es conclou, en el darrer document «Estat comparatiu 2015/2017» (http://www.barcelonaradical.net/info/6265/a-lateneu-barcelons), amb la reiterada expressió «No s'ha fet res fins ara».

 

La candidatura 'continuista' i la d''oposició complementària' són les dues meitats del monobipartidisme turnista que, tot i elevar-se fins a debats de bandera, ens ha mantingut ben lluny del camí cap a la incidència per l'excel·lència que alguns volem personificades i representades per l'Ateneu Barcelonès. Els uns, dient que l'Ateneu va bé i només els cal que els donem més temps per a continuar pel mateix camí (http://ateneu.elteu.cat/ ). Els altres, oferint un plantejament institucional que no es concreta en cap mesura, ni d'oposició ni de continuïtat (http://ateneu2021.cat/programa/).

 

Davant de la, habitual, buidor castacràtica d'aquests dos (2?) «programes», hem tingut la sort en aquestes eleccions de que es presentés una altra, ben altra, candidatura amb el tarannà adequat i necessari per a rescatar La Casa de la decebedora i feridora irrellevància. El http://www.ordreiaventura.cat/programa/ adequat i necessari per a reprendre el camí cap a la incidència per l'excel·lència, cultural, intel·lectual, civil, ...

 

L'Ordre adequat.

L'Aventura necessària.

L'Ordre i l'Aventura a l'Ateneu, de l'Ateneu, per l'Ateneu.