presentació pública 3-VI-2013

Acte de Presentació del II Manifest Fènix Ateneu

Ponents: Elisabeth Ferran, Guillem Grau, Joan A. Romaguera

Dilluns 3 de juny de 2013, Sala Verdaguer, 19,30 hrs.


 

I – Antecedents

Un grup d’ateneistes es va reunir per aportar idees per actualitzar i millorar el dia a dia del nostre Ateneu. Era patent la necessitat d’evolucionar i adaptar-se als nous temps. Així va néixer a l’Octubre de 2007 el I Manifest Fènix Ateneu.

 

II – Actualització

Passen uns anys i cal posar-se al dia, i així, el curs 2012/2013 un nou grup Fènix Ateneu, amb cares velles i noves que s’han afegit al grup, inicia un seguit de converses al jardí o al Bar segons el temps aconsellà. L’Ateneu, carregat d’anys i d’història, que va assolir un gran prestigi a la nostra ciutat i amb efectes que traspassaven generosament els seus límits no pot devenir un museu vivent. Ara que tot es qüestionat com fa un segle també passava, que les xarxes socials ens situen al món, cal un Ateneu viu, un espai de discussió i creació en tots els vessants culturals, polítics, artístic, socials i civils del país.  

Fruit d’aquest seguit de trobades és aquest segon recull d’idees que avui presentem. Son idees que es presenten amb idea constructiva, tant es constaten uns fets com s’aporten idees. No es tracta de fer oposició, volem col·laborar i així comencem punt per punt a exposar aquest treball, tot acceptant tant crítiques com col·laboracions. Tot sigui per l’Ateneu.

 

III – La Junta Directiva

Hi ha una dualitat de gestió entre la Junta i els Ponents de les seccions que plantegen els actes, i que tal vegada caldria que fossin membres nats de la Junta Directiva, així com seria bo que els vocals de la Junta tinguessin una tasca atribuïda, no per designació de la Junta sinó per haver presentat aquesta candidatura i amb un programa explícit. La Junta oberta permet triar millor els seus components.

 

IV – La Gerència.

És al nostre entendre un altre cas de dualitat. Caldria delimitar el que son activitats pròpies com a fins socials de l’Ateneu i el que és administració, ordre i organització interna.

 

V – Les seccions

Els ponents, sorgits d’un procés electoral propi es veuen neutralitzats d’una banda per la Junta Directiva i per altra per la Gerència.  Creiem que una simple coordinació per evitar duplicitats o coincidències de dates seria suficient, doncs l’autonomia de les seccions és d’una importància cabdal per assegurar una programació d’activitats, afegint com ja hem dit abans, la conveniència de que els ponents, elegits de formà autònoma dins de cada secció, siguin membres nats de la Junta Directiva.

 

VI – La Coordinació Cultural

Es una tasca que correspon al Vicepresident 1er. i el paper de la Gerència en aquets casos s’hauria de limitar a recolzar-la, ja que disposa, o disposaria, dels mitjans personals i materials adients.

 

VII – Entitats amb conveni

Estem pensant ara amb l’Escola d’Escriptura o el Pen Club català o fins i tot altres que convingui  en el futur. Caldria revisar la situació i evitar que es considerin poc més que uns rellogats. És a dir, els convenis han de ser amb entitats per compartir activitats.

 

VIII – Relacions Exteriors

Hi ha dos vessants. Un, institucional, interessant però amb el risc de crear dependència, especialment si hi ha subvencions pel mig, i amb la prevenció de que cal respectar la pluralitat d’idees de la massa social. L’altre, cooperació amb altres entitats, amb fins similars per unir forces.

Afegim els convenis de reciprocitat amb altres entitats o Ateneus similars, que eixamplin els nostres horitzons, i fins i tot, els convenis de cooperació temporals per un fi concret.

 

IX – Transparència i rendiment de comptes.

Els mecanismes de control, per que siguin efectius, han de ser sempre independents i aliens als càrrecs electes o nominats, independentment de si son forans o de dins de la casa.

 

X – Ateneu 2.0

Va ser un dels objectius del I Manifest, però no va surar dins de l’ immobilisme endèmic. S’ha de fer un salt tecnològic per adaptar-se als nous mitjans d’avui. Alguna cosa s’ha fet però cal avançar més en la difusió interna i externa de l’Ateneu

 

XI – Bar - Restaurant.

El jardí i el Bar, juntament amb les sales annexes, son un important focus de relació social. Caldria estudiar de nou els seus horaris i el seu perfil, per acostar-lo més a la massa social i que guanyi en utilitat per les relacions entre socis.

 

XII – La comunicació amb els socis

Es fonamental que qualsevol comunicació que faci un soci, tingui resposta. El silenci administratiu no es vàlid en el nostre Ateneu.

 

XIII – Els socis del futur

Els més petits només tenen accés a l’Ateneu dos cops per any. Corpus, per veure l’ou com balla i una sessió de titelles o similar, als voltants de Nadal. Comprovat el poder de convocatòria que tenen aquests actes, caldria pensar en fer algun més al llarg de l’any.

 

XIV – Conclusió

Hem expressat un conjunt d’idees. Es fruit d’un interès d’ateneistes pel seu Ateneu. No es un manifest d’oposició ni un programa electoral. Queda obert a recollir qualsevol idea que arribi. Es pot disposar per això d’un correu electrònic:  fenixateneu@hotmail.com