*Què es pot fer davant un alumne violent?*, Rafa Villaró

“Què es pot fer davant un alumne violent?” és una pregunta que sobreentén, implica, que l’actitud de violència cap dins la qualitat d’alumne (és la conjuntural normalitat viscuda com a evidència i, per tant, no qüestionable). La violència d’un alumne és (1) un alumne violent, i també (2) uns alumnes violentats personalment i (3) impedits acadèmicament, i un professorat (4) violentat personal i (5) laboralment, (6) esbiaixat profesionalment i (7) disminuit funcionalment.

Què?

Qui?

NB1: coincidències i diferències de'aquesta situació en una escola 'pública', en una de privada i en una de concertada.

NB2: "educació (...) obligatòria"?

VIII-2021?, Rafa Villaró (exfuncionari docent)