95.- Etnología de Europa; Jean Cuisenier; 3-IV-20

Etnología de Europa: Amazon.es: Jean Cuisenier: Libros

LIBER100, 95
recomanacions bibliogràfiques

 

qui són els europeus?
o sia, què?
hi ha un com?

 

"... En los Balcanes, los turcos son hoy poco numerosos fuera de Turquía, y están muy localizados. Se cuentan 800.000 en Bulgaria, de los que 150.000 son pomaks, tribus búlgaras de ganaderos y pastores semi-sedentarios, islamizados a la fuerza, al parecer, entre los siglos XVI y XVIII. En Grecia, el recuerdo de los turcos es complicado por el hecho de que en ese país es difícil distinguir la etnia y la religión, se calculan alrededor de 150.000 musulmanes en 1986, de los que 55.000 son turcófonos y residen en Tracia occidental, 25.000 son Pomaks bulgarófonos y 4.000 turcos étnicos que hablan turco en Rodas y Cos. En Yugoslavia viven algunas decenas de millares de turcos ..." (p. 53)

Si els actuals Estats europeus tenen una notable homogeïnitat ètnica, lingüística, 'nacional'(ista) és, en primeríssima instància, resultat d'una educació obligatòria universal única políticament determinada i al sabotatge de qualsevol crítica interna d'aquest statu quo. La Nació com a coartada, inqüestionable per sobirana, de l'Estat.

Però a nivell d'espai i temps, territorial i temporal, geogràfic i històric, ...aquests Estats són el resultat d'un procés permanent de neteja ètnica explicat com a secular i heroica gesta dels Nostres front a d'Altres. Una recurrent neteja ètnica d'allò que és, en ultima ratio, l'Estat: un territori apropiat; no pas una nació (gent) sinó una topografia, un Espai Pres.

Hi ha més desconeixement del què és Europa entre els comunitaris que entre els estatalistes. I no hi haurà +Europa sense practicar la seva màxima filosòfica: γνωθι σεαυτόν.

I per tal cosa, per exemple, aquesta etnologia cultural bàsica del de què és feta.