93.- Trieste. Un’identità di frontiera; Angelo Ara & Claudio Magris; 2-IV-20

Trieste: Un'identità di frontiera (Einaudi tascabili. Saggi Vol ...

 

LIBER100, 93
recomanacions bibliogràfiques

Si Europa és,
en són les ciutats
(els seus cafès).

Si són les Nacions,
no hi ha Europa.

 

Una rara i paradoxal heretgia catòlica ha esdevingut un -el- mite fonamental d'aquest món modern que ens viu des de la deshonestedat de l'evidència.

Europa cau lluny -física i mentalment- del bressol cristià, i és a l'altra punta de les grans civilitzacions indoxineses. Europa és el finisterre asiàtic, el finisterre occidental. És Occident (i no se n'està!).

Europa és una jove que, essent continuum urbà, polític, perseguint -inasequible al desaliento- l'extraordinerietat de Roma, de l'Imperi (tan grec, ell), fa d'allò que no pot ser l'única raó del ser.

Per a acabar parint aquest succedani, ineluctablement homicida, de les Nacions.

 

http://confiesoqueheleido.blogspot.com/2015/02/trieste-claudio-magris-y-angelo-ara.html

https://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1029

https://www.solodelibros.es/trieste-angelo-ara-y-claudio-magris/