86.- Soberanía. Hipocresía organizada; Stephen D. Krasner; 10-III-20

Resultat d'imatges per a

LIBER100, 86
recomanacions bibliogràfiques

 

La globalització, el cosmopolitisme, acostuma a estar fet d'aquell material que pavimenta l'infern (segons el Dante). Sovint, defensant-se (atacant) amb tota la forza, que mai no és poca, que proporciona el convençut orgull de l'ignorant, de l'opinador.

Només aquest, l'estúpid que tampoc ha llegit Habermas, contraposa aquesta parella de sinònims al nacionalisme; aquest nacionalisme que, quasi sempre, nega ésser-ne mentre l'exerceix en grau absolut.

I és que, mentre (ens) arrelem (en) la sobirania, drets i Dret, llibertats i democràcia seguiran essent aspiracions tolerades. Tolerades a l'albur del tolerant, del tolerador.

O és que aspires a ésser tolerat?

"Hipocresía Internacional organizada: la soberanía según Stephen Krasner"; Gilberto Alvide; 3 pgs.

Reseña de "Soberanía. Hipocresía organizada"; Stephen D. Krasner; 366 pgs; Paidós, Barcelona, 2001.

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/37523/34087

L'autor: Stephen D. Krasner

Bibliography

Are Bureaucracies Important? (1972)

State Power and the Structure of International Trade" (1976)

Defending the National Interest: Raw Materials Investment and American Foreign Policy (1978)

Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism (1985)

Compromising Westphalia (1996)

Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999)

Addressing State Failure (2005)

Building Democracy After Conflict: The Case For Shared Sovereignty (2005)

Power, the State, and Sovereignty: Essays on International Relations (2009)

Edited works

International Regimes (1983)

Exploration and Contestation in the Study of World Politics (co-editor, 1999)

Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities (2001

Selected articles

"Think Again: Sovereignty". Foreign Policy. November 20, 2009.

 

"Hipocresía Internacional organizada: la soberanía según Stephen Krasner"; Gilberto Alvide; 3 pgs.

Reseña de "Soberanía. Hipocresía organizada"; Stephen D. Krasner; 366 pgs; Paidós, Barcelona, 2001.

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/37523/34087