74.- L’estructura de les revolucions científiques; Thomas S. Kuhn; 25-XII-19

Resultat d'imatges de

 

LIBER INFO-74
recomanacions bibliogràfiques

 

La ignorància massiva interpreta la ciència com a bruixeria, com a temible i misteriosa màgia inabastable.

Els beneficis derivats de la lliure recerca científica creixen exponencialment, i tot i això, tot i així, la ciència tantes vegades ha estat prohibida, a tant de llocs segueix perseguida.

 

I és que la Ciència no és més que un métode, això sí, EL métode alternatiu a l'statu quo tradicional d'obediència i servitud, voluntària o no; l'statu quo que, fonamentat en el creure, només té com a alternativa el pensar.

 

La importància política de la ciència rau en que només el mètode científic permet arrelar una societat oberta, una comunitat basada en el respecte, i promoció, d'aquesta peculiar paradoxa que és l'heretgia llibertària, la llibertat.

 

Kuhn, amb Lakatos, Feyerabend i, potser, Karl Popper són els referents en la consulta, massa poc exercida, sobre què és científic, què és la ciència.

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27estructura_de_les_revolucions_cient%C3%ADfiques

 

Texte divulgatiu sobre "La estructura de las revoluciones científicas" al portal Cibernous:

http://cibernous.com/autores/kuhn/teoria/index.html

 

Resum del texte a UBAwiki:

http://www.uba.wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn

https://ca.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos

https://ca.wikipedia.org/wiki/Paul_Karl_Feyerabend

https://ca.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper