61.- El poder. Cuatro conferencias; Michel Foucault; 8-IX-19

Resultat d'imatges de poder foucaultLIBER INFO-61

recomanacions bibliogràfiques

 

"El poder. Cuatro conferencias"; Michel Foucault

No calen ni genealogies (del poder) ni arqueologies (del saber) (o és al revés?), per a saber que la política -i la humanitat- es refereixen al poder, a les relacions de domini d'uns sobre els (especialment 'les') altres.

Ni doctorar-se per a saber que Foucault és un dels (crítics de la politologia) imprescindibles del segle XX.

Llavors, un text (normalment, classes i conferències) de Foucault sobre el poder...

(aquí, a sota, el pots llegir)

 

Llegeix-lo (84 pgs) des d'aquí:

http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4987/El_poder.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o aquí:

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fa9f60adf67eb08a94ba0ee63901488154fa682d3b3a6461538091968e2e5b917&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzaloamati.azc.uam.mx%2Fbitstream%2Fhandle%2F11191%2F4987%2FEl_poder.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&docid=s66s4YJcytdWxM&tbnid=qQjrZ98K9qlqzM%3A&vet=1&w=1165&h=1654&bih=786&biw=1600&ved=2ahUKEwivgJ_ijM3jAhVMDmMBHRMsCOEQxiAoBHoECAEQIA&iact=c&ictx=1

o aquí:

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1OuCp43kAhUIUlAKHTmkApsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fzaloamati.azc.uam.mx%2Fbitstream%2Fhandle%2F11191%2F4987%2FEl_poder.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&psig=AOvVaw1m3OFiG7uEifAJaAAOHq4v&ust=1566248108834364

 

I la presentació d'un històric i ric duetto (Foucault / Deleuze):

https://erratanaturae.com/libro/michel-foucault-y-el-poder/