53.- El pensament nacional a Europa. Una història cultural; Joep Leerssen; 6-VII-19.

Resultat d'imatges de

 

LIBERinfo100, 53

recomanacions bibliogràfiques

 

Leerssen ressumeix, endreça i completa tota una genealogia de la nació, fenòmen cultural europeu que ha conquerit el món. Des del rigor, la erudicció i l'amenitat. Sense caure en judicis morals, aprioris ideològics o posicionaments polítics.

En èpoques de crisi nacional(ista) plantejada per tots els actors des de l'orgull de la ignorància politològica, llibre especialment recomanat.

 

"La nacionalitat no és una qüestió d'identitat, sinó d'identificació" (p.378)

"Un sentit col·lectiu de la identitat deriva, per tant, no de la cohesió preexistennt d'un grup, sinó de la percepció i articulació de les diferències externes" (p. 30)

 

entrevista a l'autor:

https://editorialafers.blogspot.com/2019/05/joep-leerssen-o-la-saviesa-de-la-nacio.html?fbclid=IwAR3MbeuwlB5kr1XunYXGVzzvsAxmO1opt_SzN-1zsUje9fFlaJtjKe_JpV0

 

articles crítics:

https://blocs.mesvilaweb.cat/jrenyer/?p=283732

https://www.eltemps.cat/opinio/7277/el-nacionalista-ignorant