52.- Venecia ciudad de fortuna. Auge y caída del imperio naval veneciano; Roger Crowley; 28-VI-19

Resultat d'imatges de

 

 

LIBER100, 52
recomanacions bibliogràfiques

 

Un dels subjectes més brillants de la història d'Europa són els 1.000 anys de República Sereníssima, exemplar en comerç, en tolerància religiosa, en accountability governamental, en edició bibliogràfica, ...en bellesa.

 

article sobre el llibre:

https://metahistoria.com/novedades/venecia-ciudad-de-fortuna-rb/