38.- El poder de las ideas; Isaiah Berlin; 1-II-19

Resultat d'imatges de -

LIBER100, 38
recom
anacions bibliogràfiques

 

Recull de textes seleccionats per Henry Hardy que facilita una primera aproximació a la temàtica Berlin, inclós el seu darrer text "El meu camí intelectual".


"... encontrar compromisos viables para que los hombres sigan viviendo y satisfaciendo sus necesidades sin aplastar deseos y necesidades igualmente fundamentales para otros ..." (p. 70)


Britànic nascut jueu letó, sir Isaiah Berlin és referent lliberal radical per que va a l'arrel, a contextes, mentalitats i personatges que han fet possible, o han oposat frontalment, el viure en llibertat.

 

Llegeix-ne aquí a sota les primeres pàgines i un article sobre el llibre.

http://www.paginaindomita.com/wp-content/uploads/2017/04/fragmento-isaiah-berlin-el-poder-de-las-ideas.pdf

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/isaiah-berlin-y-el-poder-las-ideas