35.- Sistemas electorales. Un estudio comparado; Manuel Martínez Sospedra, Joaquín J. Marco Marco & Ainhoa Uribe Otalora; 11-I-19

 

LIBERinfo100-35
recomanacions bibliogràfiques

Resultat d'imatges de El mecanisme implícit de salvaguarda del règim del 78 establert per la Transacció espanyola té molt a veure amb visites d'especialistes del màxim nivell internacional.

Mentre tants perden el temps, i l'encert, venent, p.e., les 'llistes obertes', d'altres, en fa ja cap a mig segle, organitzaren un sistema electoral que havia de permetre el domini regular del Partit Alfa i el seu substitut beta, el PSOE.

A l'establir explícitament en la Constitució que la circumscripció electoral seria la província, en situa la reforma a l'alçada dels procesos de modificació per majoria reforçada. A la pràctica, un improbable acord entre, si més no, el PP i el PSOE.

Jugant amb la demografia de les circumscripcions, a l'establir-hi una representació mínima inicial, s'acaba provocant un plus d'entre 40 i 50 diputats per al Partit Alfa, quantitat si no determinant sí condicionant de la seva victòria electoral.

Constitución española, artículo 68.2:
La circunscripción electoral es la provincia... La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

CAL UN CANVI DEL SISTEMA ELECTORAL VERS EL SISTEMA ALEMANY

 

Un dels temas més determinants de la qualitat d'una democràcia, i especial mostra de la (in)cultura política, és el dels sistemes electorals.
Sobre aquesta base, els partits practiquen una variada i permanent presa de pel popular que la, i els, retroalimenta.
Per a sortir del bucle i començar a tenir una opinió pròpia -pròpia- hi ha aquest llibre.

"Sistemas electorales. Un estudio comparado"; Manuel Martínez Sospedra, Joaquín J. Marco Marco & Ainhoa Uribe Otalora; ed. Tirant Lo Blanch

Resultat d'imatges de *... no es la voluntad del elector la que condiciona la representación, sino que, más bien, es el carácter representativo de la voluntad del electo lo que permite hablar de representación ...* (p.24)