revolta democràtica àrab, i global

AQUEST DOSSIER DE DOSSIERS ES TANCA A 1-X-2011,
ESDEVENINT ARXIU CRONOLÒGIC INFORMATIU
D´AQUELLS MESOS EN QUE (NO NOMÉS) ELS ÀRABS PRENGUEREN EL CARRER.

A PARTIR D´AQUESTA DATA LES NOTÍCIES I ANÀLISI RETORNEN A LA SECCIÓ
´MÒN ÀRAB / ORIENT MITJÀ´.