14.- Ensayos sobre la libertad y el poder; Lord Acton; 3-VIII-18

LIBER100, 14
recomanacions bibliogràfiques

És compatible la Llibertat amb el Poder, o és la seva negació?

ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD Y EL PODER. 3era ed. – Unión Editorial

 

 

 

Llegeix aquest llibre, en diferents formats, aquí a sota mateix (3 links)

http://biblioteca.libertyfund.org/sites/default/files/ensayos-sobre-la-libertad-y-el-poder-facsimile.pdf

409 pgs facsimil

http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/ensayos-sobre-la-libertad-y-el-poder#top

capítol a capítol

http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/ensayos-sobre-la-libertad-y-el-poder-html

sencer, en html

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton

+

cites 1, 2, 3

+John Dalberg-Acton

Es coneix com dictum d'Acton una cèlebre frase de 1887 de l'historiador catòlic britànic John Emerich Edward Dalkberg Acton, més conegut com a Lord Acton. En sa redacció original deia:

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
La frase s'ha traduït de diverses maneres:
El poder corromp i el poder absolut corromp absolutament.
O, més literalment:
El poder tendeix a corrompre i el poder absolut corromp absolutament.