1.- Sobre la llibertat; John Stuart Mill; 19-V-18

Resultat d'imatges per a LIBER100, 1
recomanacions bibliogràfiques

Un clàssic entre els clàssics. A rellegir (aquí a sota mateix, en pdf o online) regularment.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sobre_la_llibertat

"Sobre la libertad"; John Stuart Mill
https://freeditorial.com/es/books/sobre-la-libertad

"Sobre la libertad"; John Stuart Mill; Aguilar; pdf, 126 pgs

https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf

 

"Cuando se impone de acuerdo con la opinión pública es tanto o más nocivo que cuando se ejerce en desacuerdo con ella. Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona fuera de la opinión contraria, no sería más justo que la humanidad impusiera silencio a esta persona, que si ésta misma, lo ejerciera para imponer silencio al resto de la humanidad."

"La ausencia de discusión no sólo hace caer en el olvido los fundamentos de la opinión, sino también con demasiada frecuencia el mismo significado de la opinión."

Resultat d'imatges per a