Armènies, el genocidi oblidat

(veure Nagorno-Karabakh, geopolítica de facto)

Z. KHANZADIAN, Aprilean Egherni k’artes (Carta della tragedia di aprile), Beirut 1965.